Ingyenes házhozszállítás, 1 munkanapos időgaranciával, 12:00-ig megtörtént rendelésekre.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelő adatok:

Cégnév: Jópofa Bolt (Markó Norbert Egyéni Vállalkozó)
Székhely: 9700 Szombathely, Károly Róbert utca 14/c 6/28
Postázási cím: 9700 Szombathely, Károly Róbert utca 14/c 6/28
Telefonszám: +36 20/446-2424
E-mail: info@jopofabolt.hu
Nyilvántartási száma: 52492741
Adószáma: 68958006-1-38
Statisztikai számjel: 68958006-4791-231-18
Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban

Tárhelyszolgáltató és adatkezelő:

Neve: Shopify Inc.[CA]
Címe: 150 Elgin Street, 8th Floor 
Ottawa, ON, Canada 
K2P 1L4
Elérhetősége: support@shopify.com

Az adatok a tárhelyszolgáltató Ottawa-i adatközpontjában tárolódnak.

Emailek fogadása és küldése:

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Számlázás:

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
Adószám: 27926309-2-41
Web: www.billingo.hu
Email: hello@billingo.hu

Facebook oldal:

Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Google Analytics:

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Postai tevékenység:

Magyar Posta Zrt. (9700 Szombathely, Károly Róbert u.16) 

A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg.
Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

Könyvelés:

Adóra Consulting Kft. (9721 Gencsapáti, Dózsa utca 34.)
Adószám: 24254760 2 18
Cégjegyzékszám: 18 09 111559

Továbbított adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg.
Az érintettek köre: Minden vásárló.
Az adatkezelés célja: Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Bankkártyás fizetés:

A biztonságos online fizetési tranzakciók kezelésére a Stripe szolgáltatását vesszük igénybe. A Stripe egy elismert és megbízható fizetési feldolgozó, amely lehetővé teszi a bankkártyás fizetések egyszerű és biztonságos kezelését.

Tájékoztató a Stripe fizetésről.

További információk a Stripe-ról (angol nyelvű oldal): stripe.com
Stripe adatvédelem, nyilatkozatok, szabályzatok

Személyes adatok kezelése:

A webáruház tiszteletben tartja és megóvja az Ön személyes adatait. Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag csak a webáruház rendelési céljaira használjuk fel.

A megadott e-mail címet az Ön hozzájárulása nélkül nem használjuk fel akciós hírlevelünkhöz. Amennyiben rendszeresen információkat szeretne kapni aktuális akciós ajánlatainkról és újdonságainkról, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre.

A webáruház oldalai regisztráció, vagyis bármilyen személyes adat megadása nélkül is böngészhetők. Csak a megrendelés során kérünk minden olyan adatot – név, cím, telefonszám – amely szükséges az Ön számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához.

A Jópofa Bolt a megrendelő adatait kizárólag azoknak az adatfeldolgozóknak adja át, amelyek nélkül a megrendelés teljesítése nem sikerülne. Ilyen szolgáltatók például a könyvelőiroda, informatikai rendszert szolgáltató vállalat, Magyar Posta Zrt. A szolgáltató a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor figyelembe vettük az 1992. évi LXIII. törvény előírásait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, a 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, továbbá a 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvényt, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvényt.

A PayPal elsődleges prioritása felhasználóinak biztonsága. A PayPal-lel Ön akkor is biztonságban érezheti magát, ha olyan eladótól vásárol, akivel most találkozott először.

Az ingyenes vásárlóvédelem kiterjed az eBay és más online áruházakban történő vásárlásokra, mindemellett Ön abban is biztos lehet, hogy soha nem adjuk ki az eladóknak pénzügyi adatait, mint például bankkártyaszámát vagy bankszámlaszámát.

Amennyiben Ön a PayPal-lel fizet, Ön csak a PayPal fiókjához kapcsolt e-mail címét adja ki. A kereskedők vagy webáruházak a kifizetést a PayPal-en keresztül kapják meg, anélkül, hogy hozzáférnének az Ön pénzügyi adataihoz.

Cookie-k (sütik)

A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t sütit, azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis text formátumú adatfájlt küldünk a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg beazonosítható lesz.

Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, nevet, címet, email címet. Ezekkel a cookie-kkal csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk.

A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók közöttük a Google partnereinek internetes webhelyein.

A cookie-t a felhasználó törölni tudja a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A felhasználó a Google kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait.

Látogatási statisztikák

A webáruház oldalaira látogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP címei statisztikai és rendszerfejlesztési célból naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag belső használatú statisztikák készítésére használja fel.

Az IP címeket az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, mely alapján a Felhasználó személye beazonosítható lenne, és harmadik személynek semmilyen formában nem adja át, vagy nem teszi elérhetővé.

Adatvédelemről és jogorvoslati lehetőségek

A vásárlás során megadott adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.) kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Beleegyezésed nélkül soha, semmilyen adatot nem szolgáltatunk ki harmadik félnek (kivéve a Magyar Posta részére, akik a szállítási szerződésnek megfelelően az adatokat szintén az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezelik)

A panasz elutasítása esetén az Eladó írásban tájékoztatja jogorvoslati álláspontjáról az ügyfelet, hogy panaszával – annak jellege szerint – milyen szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az Ügyfelet ezek a lehetőségek akkor is megilletik, ha a panasz kivizsgálására nyitva álló 25 napos válaszadási határidő eredménytelenül telt el.

A panasz Eladón kívüli bejelentésének, orvoslásának lehetőségei eltérőek aszerint, hogy Fogyasztónak minősülő, vagy Fogyasztónak nem minősülő Panaszos kíván-e további panaszt tenni.

Amennyiben az Eladói panaszkezelés nem jár a Fogyasztó számára kielégítő eredménnyel vagy nem kap 25 napon belül választ, a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara (a továbbiakban: kamara) mellett működő független békéltető testülethez (az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Az Eladó székhelye szerinti békéltető testület.

Neve: Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Postai címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szabályai alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás (Eladó) közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás (Eladó) kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Amennyiben az Eladói panaszkezelés a fogyasztónak nem minősülő Panaszos számára nem jár kielégítő eredménnyel, a következő jogorvoslati lehetőség áll rendelkezésére: bármely, így különösen a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szabályai szerint.

Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Keresés

Kosár

A kosarad jelenleg üres.
Vissza